International Information

Welkom bij Dutch Architects

Bijna 1100 architectenbureaus zijn verenigd in de BNA, Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus. De BNA is een netwerk dat modern, creatief ondernemerschap bevordert. Met als drijfveer de kracht van architectuur voor de leefomgeving.

  • Belangenbehartiging
  • Bureauondersteuning
  • Brancheontwikkeling


De BNA (ook wel het Koninklijk Instituut van Nederlandse Architecten genoemd) is de branchevereniging voor Nederlandse Architectenbureaus.

De voorgangers 'Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst en Bond van Nederlandse Architecten' (met H. P. Berlage als prominent lid) werden opgericht in 1842 en 1908.

In het begin van de twintigste eeuw rijpt bij een aantal architecten het denkbeeld zich te verenigen op grond van beroep en maatschappelijke positie. Zij zijn particuliere architecten die hun vak onafhankelijk van zakelijke bindingen met het bouwbedrijf uitvoeren. Uit dit streven komt in 1908 de Bond van Nederlandse Architecten voort. H.P. Berlage is de stuwende kracht achter deze vereniging.

Koninklijk predikaat

In 1957 kreeg de BNA het kenmerk 'Koninklijk'. Het 150-jarig bestaan is in 1992 gevierd. In februari 2012 werd het Koninklijk predicaat verlengd met 25 jaar.