International Information

Welkom bij Dutch Architects

Bijna 1100 architectenbureaus zijn verenigd in de BNA, Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus. De BNA is een netwerk dat modern, creatief ondernemerschap bevordert. Met als drijfveer de kracht van architectuur voor de leefomgeving.

  • Belangenbehartiging
  • Bureauondersteuning
  • Brancheontwikkeling

Koninklijke branchevereniging Nederlandse Architecten


De missie van de BNA is het versterken van architectenbureaus die op kansrijke markten toegevoegde waarde bieden aan opdrachtgever en samenleving. De BNA richt zich op architectenbureaus, de opdrachtgevers van architectenbureaus en de samenleving als geheel. Het inzetten en benutten van de collectieve kracht en het actief promoten van de meerwaarde van architecten zijn hierbij onmisbare instrumenten.

Het BNA-lidmaatschap is niet voor iedereen. Aan het BNA-lidmaatschap zijn een aantal voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden zorgen ervoor dat opdrachtgevers meer zekerheden hebben en BNA-leden zich ‘Erkend BNA-bureau’ mogen noemen. De voorwaarden zijn beschreven in de statuten en het huishoudelijk reglement. Daarnaast heeft de BNA met de gedragsregels en de tuchtrechtspraak een geprezen systeem om verantwoordelijkheid, integriteit en professionaliteit te bevorderen.

De Architectentitel
De functie "Architect" wordt beschermd door de Nederlandse wet; Alleen gekwalificeerde personen die zijn ingeschreven in het bureau Architectenregister mogen de titel gebruiken.