Organisation

Kungliga nederländska branschföreningen för arkitekter

Organisatoriskt sett är BNA en rikstäckande förening. Det finns ett kontor med 20 anställda som leds av en direktör samt en styrelse som leds av en ordförande.

Styrelse: beslutar om riktlinjer och övervakar implementering genom kommittéer som består av medlemmar som ger råd till styrelsen.
Kontor: leds av styrelsen och samordnar och hjälper alla institutets enheter, regioner, kommittéer och arbetsgrupper.
Panel av medlemmar: en demokratiskt vald grupp som sammanställer den strategiska policyn, övervakar styrelsen samt godkänner årsredovisningen.

Regioner
Geografiskt sett är BNA uppdelat i tre regioner som består av 20 kretsar var. Kretsarna fungerar som kollegiala plattformar, nära medlemmarna. Regionerna erbjuder BNA-service åt medlemmarna, förespråkar arkitekternas intressen på lokal och regional nivå, samt representerar BNA och arkitekterna i kontakt med regionala och lokala myndigheter, kunder, skolor och byggpartners.

 

Våra medlemmar
Medlemskap i BNA är öppet för arkitektkontor och arkitekter med egen byrå eller är anställda i den privata eller offentliga sektorn.

Ungefär två tredjedelar av de holländska byråerna är knutna till BNA genom en eller flera arkitekters medlemskap. Medlemskap i BNA är öppet för lämpligt kvalificerade arkitekter som finns upptagna i det nederländska arkitektregistret och som bevisligen har tillräcklig erfarenhet i praktiken.

Titel
Yrkestiteln arkitekt skyddas av nederländsk lag, endast kvalificerade personer som finns med i arkitektregistret kan använda denna titel.

Men för att kunna utöva yrket i Nederländerna är det inget obligatoriskt krav att ingå i registret eller vara medlem i BNA.

Inloggen op BNA

Forgot password? (Sluiten)