Vattenvård / vattenförvaltning

Holländska arkitekter

Förnuftig vattenförvaltning har snabbt blivit en viktig utmaning för framtiden, för hela världen.

Holländarna har varit mästare på det i århundraden, vilket man kan se i utformningen av byggnader och landskap i Nederländerna. Baserat på denna stora erfarenhet håller en ny metod nu på att växa fram. Det handlar inte längre bara om att hålla tillbaka havet, utan om en strategi för rumslig planering och stadsplanering som är lyhörd för naturens nyckfulla karaktär.

Bruket att bygga på, bredvid, över och under vattnet verkar dessutom, inom en snar framtid, kunna stiga till allt högre höjder. Stigande markpriser, ökande begränsningar för byggande på torra land och den ökande vattenyta som finns tillgänglig tack vare de senaste framstegen inom vattenförvaltning och naturutveckling (se Idéer) bidrar alla till den snabbt växande populariteten för vattenytor som alternativa byggplatser.

Holländska arkitekter tycker om att integrera vatten och landskapet som det är en del av. Välkända exempel är Deltaverken, bostäder på vatten, samt kontor där vattnet sveper upp mot byggnaden.

Besök H2Holland för intressanta vattenförvaltningsprojekt

Inloggen op BNA

Forgot password? (Sluiten)