Stadplanering

Holländska arkitekter

I sitt eget land har holländska arkitekter samlad kunskap och erfarenhet av att ta itu med rumsliga frågor som också utgör en utmaning i andra delar av världen.

Sådana frågor omfattar till exempel: skapa prisvärda men anständiga bostäder för stora befolkningsgrupper, bygga i tätbefolkade, urbaniserade områden, återanvända eller ge nya funktioner till befintliga byggnader och samtidigt tillmötesgå de växande kraven på rörlighet, hållbarhet, klimatförändringarnas orsaker och konsekvenser, samt många andra aktuella frågor som gör alla bygguppdrag i dag till komplexa utmaningar.

Inloggen op BNA

Forgot password? (Sluiten)