Kompetenser och specialområden

Holländska arkitekter

Holländska arkitekter för med sig ett brett spektrum av kompetenser till jobbet, inklusive:

  • Att kunna tänka utanför ramarna
  • Pragmatiska överväganden under processen
  • Kostnadsmedvetenhet
  • Undersökande: söka innovativa lösningar och applikationer
  • Samarbeta med olika parter
  • Kombinera kreativitet med entreprenörsanda

Inloggen op BNA

Forgot password? (Sluiten)