Kungligt beskydd

Kungliga nederländska branschföreningen för arkitekter

Den kungliga nederländska branschföreningen för arkitekter (på holländska: ”Bond van Nederlandse Architecten” eller kort och gott BNA) är den professionella organisationen för arkitekter i Nederländerna.

Dess föregångare, “Sällskapet för främjande av arkitektur” och “Föreningen för holländska arkitekter” (där H.P. Berlage var en ledande figur) grundades år 1842 respektive 1908.

I början av 1900-talet kände ett antal arkitekter behov av att samarbeta närmare för att stärka sin sociala ställning. Fram till dess hade de arbetat som arkitekter på privata byråer, utan några formella band till byggbranschen. År 1919 gick sällskapet och föreningen samman och grundade det nuvarande institutet BNA.

Kungligt beskydd
Institutet fick kungligt beskydd år 1957. 150-årsminnet av branschorganisation firades 1992, och i februari 2012 förlängdes det kungliga beskyddet i ytterligare 25 år.

Inloggen op BNA

Forgot password? (Sluiten)