Om BNA

Kungliga nederländska branschföreningen för arkitekter

BNA, den kungliga nederländska branschföreningen för arkitekter, är den enda branschorganisationen för nederländska arkitekter. BNA:s mål är att stimulera utvecklingen av arkitektur och att stödja utövandet av dess medlemmar. Omkring 1300 byråer har förenats i vår branschförening.

BNA är ett nätverk som främjar modernt, kreativt entreprenörskap och som inspireras av kraften i arkitektur, med omsorg för samhälle och miljö.

BNA:s huvudaktiviteter

  • BNA stärker ställningen för holländsk arkitektur och arkitekter;
  • BNA främjar arkitektens expertis, och hans/hennes roll i byggprocessen, d.v.s. betonar arkitektens mervärde;
  • BNA förbättrar förutsättningarna för yrkesutövningen;
  • BNA främjar professionell utveckling.

Inloggen op BNA

Forgot password? (Sluiten)