Befrämjande

Kungliga nederländska branschföreningen för arkitekter

Arkitektur och arkitekters innovativa, problemlösande förmåga kan bidra avsevärt när det gäller att ta itu med sociala och ekonomiska utmaningar. Men kraften i arkitektur kan exploateras ännu mycket mer.

Vi tror att samhället kan dra nytta av kraften i arkitektur. Det är därför som BNA stödjer arkitektur och gör arkitekternas röst hörd. Vi utövar lobbyverksamhet, inom regeringen i Haag, men också inom EU, de regionala och kommunala myndigheterna, våra partner i byggsektorn och bland medborgarorganisationer.

Programförklaring

Kraften i arkitektur är fortfarande ofta underskattad. BNA har publicerat en programförklaring för att framhäva mervärdet av vår disciplin. Ladda ned programförklaringen här (gratis).

Inloggen op BNA

Forgot password? (Sluiten)