Støtteuttalelse

Royal Institute of Dutch Architects

Arkitektur og arkitektenes evne til innovativ problemløsning kan bidra vesentlig for å møte sosiale og økonomiske utfordringer. Men arkitekturens styrke kan utvikles i langt større grad.

Vi mener at samfunnet drar nytte av arkitekturens styrke. Det er årsaken til at BNA arbeider for arkitekturfaget og fremmer arkitektenes stemme. Vi driver lobbyvirksomhet overfor regjeringen i Haag, men også rettet mot EU, fylkesledelse og kommunestyrer, våre partnere innen byggsektoren og samfunnsorganisasjoner.

Manifest
Ofte undervurderes fortsatt arkitekturens styrke. BNA har utgitt et manifest for å understreke hva arkitektur kan gi av merverdi. Last ned manifestet gratis her.

Inloggen op BNA

Forgot password? (Sluiten)