Organisasjon

Royal Institute of Dutch Architects

BNA er bygd opp som en landsdekkende organisasjon, der kontoret har 20 ansatte ledet av en direktør, og et styre ledet av en styreformann.

Styret: Fastsetter policy og overvåker implementering gjennom komiteer, bestående av medlemmer som kommer med råd til styret.
Kontoret: Instrueres av styret og koordinerer og letter arbeidet for alle enheter, regioner, komiteer og arbeidsgrupper innen instituttet.
Medlemspanelet: En demokratisk valgt gruppe som forbereder strategier, kontrollerer styret og godkjenner årsrapportene.

Regioner
Geografisk sett er BNA delt inn i tre regioner, som hver består av 20 kretser. Kretsene er kollegiale plattformer nært knyttet til medlemmene. Regionene tilbyr BNA-tjenester til medlemmer, forfekter arkitektenes interesser på lokalt og regionalt nivå og representerer BNA og arkitektene i kontakten med regional og lokal forvaltning, kunder, skoler og partnere i byggprosessen.

Våre medlemmer

Medlemskap i BNA kan tegnes av arkitektkontorer og arkitekter med egen praksis, eller arkitekter ansatt i privat eller offentlig sektor.

Omtrent to tredjedeler av nederlandske advokatpraksiser er tilsluttet BNA gjennom en eller flere av arkitektenes medlemskap. Medlemskap i BNA er åpent for kvalifiserte arkitekter, som er listet opp i Nederlandsk arkitektregister og som kan dokumentere tilstrekkelig erfaring.

Tittelen
Yrkestittelen “arkitekt” er beskyttet av nederlandsk lov; bare kvalifiserte personer listet opp i arkitektregisteret har rett til å bære tittelen.

Imidlertid er verken inkludering i registeret eller medlemskap i BNA noe obligatorisk krav for å utøve profesjonen i Nederland.

Inloggen op BNA

Forgot password? (Sluiten)