Mer om nederlandsk arkitektur

Nederlandske arkitekter

Fra trappegavler til stormbarrierer, operabygg, sykehus, boligområder, eneboliger og leiligheter. Fra langt tilbake i tid og fram til i dag viser nederlandsk arkitektur et bredt mangfold av prosjekter og byggestiler, både hjemme og ute.

Berømte nederlandske arkitekter er blant annet Rem Koolhaas (Guggenheim Hermitage Museum i Las Vegas), Gerrit Rietveld (Rietveld Schröderhuis i Utrecht), Herman Hertzberger (Ministry of Social Affairs and Employment i Haag), Wim Quist (Museon i Haag) og H.P. Berlage (Beurs van Berlage i Amsterdam, Gemeentemuseum i Haag).

•    Tidlig nederlandsk arkitektur
•    Samtidsarkitektur

Highlights from the Lowlands (utgitt av Bouwend Nederland)
Bouwend Nederland (Building Holland eller Nederland bygger) har utgitt en video for å presentere den nederlandske byggsektoren internasjonalt. Videoen er på engelsk og viser høydepunkter innen nederlandsk byggevirksomhet. Den gjør rede for sterke tradisjoner når det gjelder infrastruktur og bygging i det svært tettbefolkete landet. Du lærer mer om farene ved vann og vind og om hvordan den nederlandske befolkningen har utviklet vern mot disse farene. Til slutt får du se den nederlandske kulturarven og framtidsperspektiver.

Ønsker du å lære mer om nederlandsk arkitektur og dens historie?
The Netherlands Architecture Institute (Nederlands Architectuurinstituut NAi) er både et arkitekturmuseum og et kulturinstitutt, åpent for publikum. Der kommuniseres skapelsen av menneskelig rom på mange forskjellige måter.

Inloggen op BNA

Forgot password? (Sluiten)