Kongelig beskyttelse

Royal Institute of Dutch Architects

The Royal Institute of Dutch Architects (på nederlandsk ‘Bond van Nederlandse Architecten’, eller forkortet til BNA), er bransjeorganisasjonen for arkitekter i Nederland.

Organisasjonens forgjengere, ‘Society for the Advancement of Architecture’ og ‘Association of Dutch Architects’ (der H.P. Berlage var en frontfigur) ble stiftet i henholdsvis 1842 og 1908.

Tidlig på 1900-tallet mente flere arkitekter at det var på tide med et tettere samarbeid for å styrke sin posisjon i samfunnet. Fram til da jobbet de som arkitekter i privat praksis, uten noen formelle bånd til byggebransjen. I 1919 ble de to tidligere foreningene slått sammen til det nåværende instituttet, BNA.

Kongelig beskyttelse
Instituttet oppnådde sin kongelige beskyttelse i 1957. I 1992 ble 150-års jubileet som bransjeorganisasjon feiret, og den kongelige beskyttelsen ble forlenget med ytterligere 25 år i februar 2012.

Inloggen op BNA

Forgot password? (Sluiten)