Om BNA

BNA, the Royal Institute of Dutch Architects eller Den nederlandske arkitektforening, er den eneste bransjeorganisasjonen for nederlandske arkitekter. BNAs målsetning er å stimulere utviklingen av arkitektur og støtte medlemmene i deres arbeid. Omtrent 1300 kontorer er tilsluttet vår forening.

BNA er et nettverk som fremmer moderne, kreativt entreprenørskap, inspirert av arkitekturens kraft med omtanke for samfunn og miljø.

BNAs viktigste aktiviteter

  • BNA styrker nederlandsk arkitektur og nederlandske arkitekter;
  • BNA fremmer arkitektens ekspertise og hans/hennes rolle i byggeprosessen, det vil si demonstrerer deres merverdi;
  • BNA bedrer forholdene for profesjonell virksomhet;
  • BNA fremmer profesjonell utvikling.

Inloggen op BNA

Forgot password? (Sluiten)