Vannforvaltning

Nederlandske arkitekter

Fornuftig vannforvaltning er i ferd med å bli en avgjørende utfordring over hele verden i generasjonen som kommer.

Nederlenderne har mestret denne utfordringen i hundrevis av år. Det viser seg i bygningsdesign og landskapsutforming. Med utgangspunkt i denne omfattende erfaringen er en ny tilnærmingsmåte i ferd med å vokse fram. Det handler ikke lenger bare om å holde havet på plass, men om en romlig og urban planleggingsprosess som tar hensyn til naturens lunefulle karakter.
Bygging på, ved siden av, over og under vann skyter i været i stadig større grad og vil nå nye høyder i nær framtid. Stigende tomtepriser, strengere krav til bygninger på land og tilgang til stadig større vannarealer, takket være ny vannforvaltning og naturutvikling (se under Ideer), bidrar til at vann som alternativ plassering for byggeprosjekter raskt blir stadig mer populært.
Nederlandske arkitekter innlemmer gjerne nærvær av vann og det landskapet vannet utgjør en del av. Velkjente eksempler er Deltaverkene, boliger på vann og kontorbygg der vannet slår mot selve bygningen.

Besøk H2Holland for interessante vannprosjekter

Inloggen op BNA

Forgot password? (Sluiten)