Infrastruktur

Transport er en viktig faktor for den nederlandske økonomien. Landet har derfor en svært tett og moderne infrastruktur, som legger til rette for transport via ulike nettverk: vei, skinner, luft og vann. Nederlandsk design for infrastruktur kombinerer kvalitet, funksjonalitet og estetiske kvaliteter.

Det tett befolkede landet er et laboratorium for infrastrukturelt arbeid. Nederlandske arkitekter har gjennom en rekke offentlige prosjekter blitt eksperter på å levere broer, motorveier, parkeringsanlegg og stasjoner med høy estetisk og arkitektonisk kvalitet. Visste du at Verdens økonomiske forum i sin globale rapport om konkurranseevne for 2014–2015 rangerte den nederlandske transportinfrastrukturen som nummer fire i verden?

Inloggen op BNA

Forgot password? (Sluiten)